Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 180 z 228Poznámky redaktora
0 3.5 mm KSBM5E13 -W20 5.6 0 11-12 21-22 6.7 6.3 0 21-22 31-32 10.0 mm 33-34 KSBM5E21 -W30 40 107 37 60 43 16 ø10 40 120 50 60 43 16 ø12 40 100,5 30,5 60 43 36 ø10 Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač nerezovým čapom KSBM5E11-y Koncový spínač nerezovou kladkou KSBM5E13-y Koncový spínač nerezovým bočným čapom KSBM5E21-y dolný kubín .4 KSBM5E13 -X11 6.2 0 21-22 13-14 21-22 13-14 10.3 0 11-12 21-22 10.5 0 13-14 23-24 10.6 0 31-32 13-14 6.1 13-14 KSBM5E21 -X12 1.6 0 11-12 21-22 10.7 0 21-22 13-14 6.9 0 21-22 13-14 10.5 13-14 KSBM5E13 -X12 3.0 mm 2.0 mm 2.0 mm 3.0 mm 33-34 KSBM5E11 -W30 5.0 mm 3.0 mm KSBM5E21 -W02 2.5 mm 6.2 KSBM5E21 -Y11 2.5 mm 3.1 KSBM5E13 -Z02 3.1 KSBM5E13 -Z11 4.0 mm 2.7 KSBM5E13 -Y11 3.4 5.0 mm 3.1 23-24 KSBM5E21 -X21 1.5 0 21-22 31-32 6.8 0 21-22 13-14 21-22 13-14 6.3 0 13-14 23-24 10.0 KSBM5E21 -Z02 1.5 3.9 0 21-22 31-32 6.0 6.3 3.3 8.4 2.8 6.7 23-24 KSBM5E11 -X21 2.1 0 13-14 23-24 6.0 mm KSBM5E11 -W02 1.9 0 13-14 23-24 6.5 mm 33-34 KSBM5E13 -W30 3.0 8.4 0 31-32 13-14 10.5 mm 3.0 mm 31-32 KSBM5E11 -W03 2.5 0 11-12 21-22 6.0 0 31-32 13-14 6.7 0 11-12 21-22 11-12 21-22 6.0 mm 3.0 KSBM5E11 -Y11 2.0 mm 2.0 0 21-22 13-14 6.7 13-14 KSBM5E11 -X12 2.8 6.9 0 21-22 13-14 6.5 mm 5.5 mm 31-32 KSBM5E13 -W03 4.2 KSBM5E21 -X11 3.1 3.0 mm 3.9 4.0 KSBM5E11 -X11 3.5 mm 3.0 4.8 KSBM5E11 -Z11 2.1 8.2 0 21-22 13-14 6.3 0 13-14 23-24 6.2 4.0 3.0 KSBM5E21 -Z11 2.8 0 11-12 21-22 6.9 0 13-14 23-24 6.0 mm 1.5 0 11-12 21-22 11-12 21-22 6.0 mm 31-32 KSBM5E21 -W03 1.0 0 11-12 21-22 11-12 21-22 10.0 mm KSBM5E11 -W20 2.5 23-24 KSBM5E13 -X21 3.2 3.5 mm 6.6 5.0 mm 3.1 4.4 2.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 3.0 mm 1.176 v1.8 KSBM5E11 -Z02 2.0 mm KSBM5E21 -W20 3.1 3.5 KSBM5E13 -W02 3.9 6.6 0 21-22 13-14 21-22 13-14 6.0 3.9 0 11-12 21-22 6.9 0 21-22 13-14 10