Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 181 z 228Poznámky redaktora
2 mm 33-34 KSBM5E22 -W30 5.0 0 21-22 13-14 15.0 KSBM5E23 -X11 6.5 0 21-22 13-14 10.0 9.6 9.6 0 13-14 23-24 15.8 0 21-22 13-14 21-22 13-14 10.2 mm 6.1 0 21-22 31-32 10.1 0 11-12 21-22 10.2 0 31-32 13-14 10.7 0 21-22 13-14 15.5 mm 8.2 mm 3.2 mm 4.5 6.5 6.2 0 31-32 13-14 10.2 mm 6.3 7.7 8.5 0 31-32 13-14 15.9 8.5 mm KSBM5E31 -W02 3.1 KSBM5E31 -Z02 4.6 23-24 KSBM5E31 -X21 4.0 KSBM5E22 -X11 6.6 7.3 7.5 6.1 KSBM5E31 -X11 7.2 mm 4.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 5.2 mm 3.5 mm 8.5 mm 4.2 mm 3.177 K6 v1.1 0 13-14 23-24 10.7 KSBM5E22 -Z11 4.6 6.3 10.2 23-24 KSBM5E22 -X21 3.2 13-14 KSBM5E23 -X12 3.2 mm 31-32 KSBM5E23 -W03 4.1 0 13-14 23-24 10.2 11.2 mm 6.4 0 21-22 31-32 15.6 13-14 KSBM5E31 -X12 4.8 0 21-22 13-14 21-22 13-14 15.1 10.6 8.0 0 13-14 23-24 10.5 mm 3.5 6.0 0 13-14 23-24 10.0 KSBM5E31 -Y11 4.1 KSBM5E31 -Z11 4.2 0 11-12 21-22 10.7 KSBM5E23 -Z02 3.6 8.5 mm 6.2 mm 33-34 KSBM5E23 -W30 6.2 0 11-12 21-22 10.2 mm KSBM5E22 -W02 4.6 0 11-12 21-22 11-12 21-22 10.7 KSBM5E23 -Z11 4.6 0 11-12 21-22 11-12 21-22 15.5 9.3 KSBM5E23 -Y11 4.5 0 21-22 13-14 10.1 0 21-22 31-32 10.7 KSBM5E22 -Z02 3.6 6.7 8.2 mm 6.2 mm 3.2 23-24 KSBM5E23 -X21 3.4 0 11-12 21-22 15.5 0 21-22 13-14 10.5 mm KSBM5E31 -W20 6.2 mm 31-32 KSBM5E22 -W03 4.5 mm 3.2 KSBM5E23 -W20 5.7 8.2 KSBM5E22 -W20 5.8 0 21-22 13-14 21-22 13-14 10.5 0 21-22 13-14 10.5 mm 33-34 KSBM5E31 -W30 40 100,5 30,5 60 43 5 47,3 ø12 40 100,5 30,5 60 43 5 47,3 ø12 40 134 64 60 43 6 16 ø22 Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač bočnou nerezovou vertikálnou kladkou KSBM5E22-y Koncový spínač bočnou nerezovou horizontálnou kladkou KSBM5E23-y Koncový spínač pákou a nylónovou kladkou Ø22 KSBM5E31-y dolný kubín .6 9.9 8.6 0 11-12 21-22 11-12 21-22 10.2 KSBM5E23 -W02 4.6 7.9 0 13-14 23-24 15.3 KSBM5E22 -Y11 4.2 13-14 KSBM5E22 -X12 3.5 0 11-12 21-22 15.5 mm 31-32 KSBM5E31 -W03 4.2 mm 6.1 0 11-12 21-22 10.2 mm 6