Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 182 z 228Poznámky redaktora
178 v1.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 33° 49° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 78° 20° KSBM5E44 -Z11 22° 38° 0 21-22 13-14 78° 33° KSBM5E44 -X11 37° 53° 0 21-22 13-14 78° 21° KSBM5E44 -Y11 21° 37° 0 11-12 21-22 78° KSBM5E44 -W02 20° 0 13-14 23-24 78° KSBM5E44 -W20 32° 48° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 78° 20° KSBM5E44 -Z02 18° 35° 0 21-22 31-32 78° 37° 13-14 KSBM5E44 -X12 19° 36° 0 31-32 13-14 78° 37° 23-24 KSBM5E44 -X21 18° 35° 0 11-12 21-22 78° 31-32 KSBM5E44 -W03 23° 0 13-14 23-24 78° 33-34 KSBM5E44 -W30 33° 49° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 78° 20° KSBM5E4x -Z11 22° 38° 0 21-22 13-14 78° 33° KSBM5E4x -X11 37° 53° 0 21-22 13-14 78° 21° KSBM5E4x -Y11 21° 37° 0 11-12 21-22 78° KSBM5E4x -W02 20° 0 13-14 23-24 78° KSBM5E4x -W20 32° 48° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 78° 20° KSBM5E4x -Z02 18° 35° 0 21-22 31-32 78° 37° 13-14 KSBM5E4x -X12 19° 36° 0 31-32 13-14 78° 37° 23-24 KSBM5E4x -X21 18° 35° 0 11-12 21-22 78° 31-32 KSBM5E4x -W03 23° 0 13-14 23-24 78° 33-34 KSBM5E4x -W30 33° 49° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 78° 20° KSBM5E5x -Z11 22° 38° 0 21-22 13-14 78° 33° KSBM5E5x -X11 37° 53° 0 21-22 13-14 78° 21° KSBM5E5x -Y11 21° 37° 0 11-12 21-22 78° KSBM5E5x -W02 20° 0 13-14 23-24 78° KSBM5E5x -W20 32° 48° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 78° 20° KSBM5E5x -Z02 18° 35° 0 21-22 31-32 78° 37° 13-14 KSBM5E5x -X12 19° 36° 0 31-32 13-14 78° 37° 23-24 KSBM5E5x -X21 18° 35° 0 11-12 21-22 78° 31-32 KSBM5E5x -W03 23° 0 13-14 23-24 78° 33-34 KSBM5E5x -W30 E51 nylónové koliesko E52 nerezové koliesko E41 nylónové koliesko E42 nerezové koliesko 40 133 63 60 43 6 41 56 ø22 40 147 77 60 43 9 58,5 ø50 40 138 ÷ 194 22 60 43 6 45 53 ø22 Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač pákou kladkou Ø22 KSBM5E4x-y Koncový spínač pákou a gumenou kladkou Ø50 KSBM5E44-y Koncový spínač s nastaviteľnou pákou kladkou Ø22 KSBM5E5x-y dolný kubín