Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 183 z 228Poznámky redaktora
0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 33° 49° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 78° 20° KSBM5E54 -Z11 22° 38° 0 21-22 13-14 78° 33° KSBM5E54 -X11 37° 53° 0 21-22 13-14 78° 21° KSBM5E54 -Y11 21° 37° 0 11-12 21-22 78° KSBM5E54 -W02 20° 0 13-14 23-24 78° KSBM5E54 -W20 32° 48° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 78° 20° KSBM5E54 -Z02 18° 35° 0 21-22 31-32 78° 37° 13-14 KSBM5E54 -X12 19° 36° 0 31-32 13-14 78° 37° 23-24 KSBM5E54 -X21 18° 35° 0 11-12 21-22 78° 31-32 KSBM5E54 -W03 23° 0 13-14 23-24 78° 33-34 KSBM5E54 -W30 33° 49° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 78° 20° KSBM5E71 -Z11 22° 38° 0 21-22 13-14 78° 33° KSBM5E71 -X11 37° 53° 0 21-22 13-14 78° 21° KSBM5E71 -Y11 21° 37° 0 11-12 21-22 78° KSBM5E71 -W02 20° 0 13-14 23-24 78° KSBM5E71 -W20 32° 48° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 78° 20° KSBM5E71 -Z02 18° 35° 0 21-22 31-32 78° 37° 13-14 KSBM5E71 -X12 19° 36° 0 31-32 13-14 78° 37° 23-24 KSBM5E71 -X21 18° 35° 0 11-12 21-22 78° 31-32 KSBM5E71 -W03 23° 0 13-14 23-24 78° 33-34 KSBM5E71 -W30 33° 49° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 78° 20° KSBM5E72 -Z11 22° 38° 0 21-22 13-14 78° 33° KSBM5E72 -X11 37° 53° 0 21-22 13-14 78° 21° KSBM5E72 -Y11 21° 37° 0 11-12 21-22 78° KSBM5E72 -W02 20° 0 13-14 23-24 78° KSBM5E72 -W20 32° 48° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 78° 20° KSBM5E72 -Z02 18° 35° 0 21-22 31-32 78° 37° 13-14 KSBM5E72 -X12 19° 36° 0 31-32 13-14 78° 37° 23-24 KSBM5E72 -X21 18° 35° 0 11-12 21-22 78° 31-32 KSBM5E72 -W03 23° 0 13-14 23-24 78° 33-34 KSBM5E72 -W30 40 152 ÷ 208 22 60 43 9 43 55 ø50 40 max. 277 22 60 43 7 48,5 ø6 Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač nastaviteľnou pákou gumenou kladkou Ø50 KSBM5E54-y Koncový spínač ovládaný nerezovou tyčkou KSBM5E71-y Koncový spínač ovládaný nylónovou tyčkou KSBM5E72-y dolný kubín .179 K6 v1. 277 22 60 43 7 48,5 ø3 40 max