Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 70 z 228Poznámky redaktora
v1... t Príklad označenia: Kľúč značenia pre domové spínače Značenie výrobkov: DS Domový spínač Konštrukčné vyhotovenie podľa STN 60669-1 Kódy radenia .. radenie 01 (1+6) 01So 1So (6+6) 10 1/0 6 10So 1/0So 06So 6So 02 7 05 5 Farba rámika, kolísky: biela Farba medzirámika: Séria: Variant biela 7 hnedá Séria: Contact, neobsahuje medzirámik S znak kryte: bez znaku 3 znak tlačítka 4 znak zvončeka Séria: Variant (V), Contact (C) dolný kubín ..0 Domové spínače zásuvky Všeobecné informácie DS A01 V DS . radenie ..