Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 71 z 228Poznámky redaktora
0 Domové spínače zásuvky Všeobecné informácie DZ TVR V DZ ..67 K2 v1. t Príklad označenia: Kľúč značenia pre domové zásuvky Značenie výrobkov: DZ Domová zásuvka Typ zásuvky: A1 zásuvka jednonásobná A2 zásuvka dvojnásobná TVR anténna zásuvka TVR útlm 1,5/7,5 dB TVR anténna zásuvka TVR útlm 8,5/12,5 dB TVRS anténna zásuvka útlm TVRS 2/3/3 dB TZ telefónna zásuvka vlastnú ústredňu TZU telefónna zásuvka externú ústredňu DAT-1 dátová jednonásobná zásuvka DAT-2 dátová dvojnásobná zásuvka Farba rámika, krytu: biela Farba medzirámika: Séria: Variant biela 7 hnedá Séria: Contact, neobsahuje medzirámik Vyhotovenie: Priebežné vyhotovenie K Koncové vyhotovenie 0 Kolík umiestnený hore pre typ A1,A2 Neobsadené pre typ zásuviek: TZU DAT-1, DAT-2 Séria: Variant (V), Contact (C) dolný kubín ..