Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 72 z 228Poznámky redaktora
v1. dolný kubín .0 Domové spínače zásuvky RADENIE (1+6) (6+6) Séria/Farba Sériový prepínač Sériový prepínač striedavý DvoJitý prepínač striedavý Contact Biely Variant Biely Variant Hnedý DS-A05-00-0-C DS-A05-00-0-V DS-A05-07-0-V DS-A5A-00-0-C DS-A5A-00-0-V DS-A5A-07-0-V DS-A5B-00-0-C DS-A5B-00-0-V DS-A5B-07-0-V RADENIE 1/0 1/0 6 Séria/Farba JednopÓlový spínač Zapínací tlačidlový ovládač Zapínací tlačidlový ovládač znakom zvončeka Spínač dvoJpÓlový Striedavý prepínač Contact Biely Variant Biely Variant Hnedý DS-A01-00-0-C DS-A01-00-0-V DS-A01-07-0-V DS-A10-00-3-C DS-A10-00-3-V DS-A10-07-3-V DS-A10-00-4-C DS-A10-00-4-V DS-A10-07-4-V - DS-A02-00-0-V DS-A02-07-0-V DS-A06-00-0-C DS-A06-00-0-V DS-A06-07-0-V RADENIE 1So 1/0So 6So Séria/Farba Krížový prepínač JednopÓlový spínač s tleJivkou Zapínací tlačidlový ovládač tleJivkou a znakom tlačidla Striedavý prepínač s tleJivkou Contact Biely Variant Biely Variant Hnedý DS-A07-00-0-C DS-A07-00-0-V DS-A07-07-0-V DS-A01So-00-0-C DS-A01So-00-0-V DS-A01So-07-0-V - DS-A10So-00-3-V DS-A10So-07-3-V DS-A06So-00-0-C DS-A06So-00-0-V DS-A06So-07-0-V Séria/Farba Zásuvka Jednonásobná Zásuvka dvoJnásobná Contact Biely Variant Biely Variant Hnedý DZ-A 1-00-0-C DZ-A 1-00-0-V DZ-A 1-07-0-V DZ-A 2-00-0-C DZ-A 2-00-0-V DZ-A 2-07-0-V SPÍNAČE JEDNOKOLÍSKOVÉ SPÍNAČE DVOJKOLÍSKOVÉ ZÁSUVKY JEDNONÁSOBNÉ DVOJNÁSOBNÉ Séria Contact a Variant - termoset Contact/Biely Contact/Biely Contact/Biely Contact/Biely Variant/Biely Variant/Biely Variant/Biely Variant/Hnedý Variant/Hnedý Variant/Hnedý Balenia spínačov zásuviek obsahujú ks