Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 73 z 228Poznámky redaktora
Dátová zásuvka typu Category 6A/ Class EA dolný kubín .0 Domové spínače zásuvky Séria/Farba Anténna zásuvka TVR Útlm 1,5/7,5 db koncové vyhotovenie Anténna zásuvka TVR Útlm 8,5/12,5 db priebežné vyhotovenie Anténna zásuvka TVR Útlm 8,5/12,5 db koncové vyhotovenie Contact Biely Variant Biely Variant Hnedý DZ-TVR 1-00-K-C DZ-TVR 1-00-K-V DZ-TVR 1-07-K-V DZ-TVR 2-00-P-C DZ-TVR 2-00-P-V DZ-TVR 2-07-P-V DZ-TVR 2-00-K-C DZ-TVR 2-00-K-V DZ-TVR 2-07-K-V Séria/Farba TeleFÓnna zásuvka na vlastnÚ ÚstredŇu TeleFÓnna zásuvka na eXternÚ ÚstredŇu (Účastnícka) Dátová Jednonásobná zásuvka Dátová dvoJnásobná zásuvka Contact Biely Variant Biely Variant Hnedý DZ-TZ 2-00-C DZ-TZ 2-00-V DZ-TZ 2-07-V DZ-TZU 2-00-C DZ-TZU 2-00-V DZ-TZU 2-07-V DZ-DAT-1-00-C - - DZ-DAT-2-00-C - - ANTÉNNE ZÁSUVKY TVR TELEFÓNNE DÁTOVÉ ZÁSUVKY DAT Séria Contact a Variant - termoset Contact/Biely Contact/Biely Contact DAT/ Biely Variant/Biely Variant/Biely Variant/Hnedý Variant/Hnedý DZ-TZ (TZU) DZ-DAT DZ-TZ (TZU) U priebežného vyhotovenia priebežny útlm 2,5 db.69 K2 v1