Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 30 z 228Poznámky redaktora
387 2x 40 (M63) M63 (2x 40) 11 262 240 162  8 140 153,8 (165 pre VPS 3253) 118 72 162 158 60 A J B C Ø d 1 E Ø D 1 F A J B C Ø d 1 E Ø D 1 F A J B C Ø d 1 E Ø D 1 F K L 32A 16A .v1.2 Priemyselné zásuvky vidlice Typ ød1 øD1 J IRRB 1653 51 IRRB 3253 61 Typ ød1 øD1 L IRR 1653 60 IRR 3253 70 47 IPGN 125A 49 IRRN 16A, 32A 51 IRRNO 16A, 32A 53 16A, 32A 48 VPS 16A, 32A 50 IRRB 16A, 32A 52 IRR 16A, 32A 54 IRG 16A, 32A Typ ød1 øD1 J IRRN 1632 48 IRRN 1643 48 IRRN 1653 48 IRRN 3232 58 IRRN 3243 58 IRRN 3253 58 Typ I(H) IR 1632 57,2 20 IR 1643 65,2 27,5 IR 1653 65,2 27,5 IR 3232 128 72,5 9(H) IR 3243 128 72,3 9(H) IR 3253 129 72,3 9(H) Typ ød1 I IRG 1632 114 4,8 15 IRG 1643 119 5,2 17,5 IRG 1653 119 5,2 17,5 IRG 3232 142 92,5 5,2 20 IRG 3243 142 92,5 5,2 20 IRG 3253 142 101 100 5,2 20 Typ ød1 øD1 J IRRNO 1653 4,2 48 IRRNO 3253 4,2 58 Poznámka: Pootočením otočného dielu pomocou skrutkovača 180 stupňov je možné zameniť polohu tým dosiahne zmena fáz