Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 31 z 228Poznámky redaktora
27 K1 v1.2 Priemyselné zásuvky vidlice Typ ød1 øD1 J IRGR 1653 80,5 59 IRGR 3253 100 72 Typ K A 1653/43 180 39 A 3253/43 235 45 Typ K A 16-32/4 198 34 A 16-32/5 200 103 37 55 IRGR 16A, 32A 57 IRGN1 63A 59 Adaptér 5p/4p 61 Reverzačný adaptér RA 56 IRG 63A 58 IRGN 125A 60 Adaptér 16-32/x 62 Adaptér reverzačnou prívodkou Typ K RA 1643 178 35 RA 1653 180 39 RA 3243 235 41 RA 3253 237 104 45 Typ K A 1653/43-0 180 39 A 3253/43-0 235 45 A 16-32/5-0 200 103 37 Poznámka: Pootočením otočného dielu pomocou skrutkovača 180 stupňov je možné zameniť polohu tým dosiahne zmena fáz. 100 80 8  8 0  7 127 112 127 1 5 ˚ 88 72 90 113 111 90 6,8 90 120 100 13  9 5  7 118 120 131 100 A K B Ø D A K B Ø