Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 32 z 228Poznámky redaktora
2 Priemyselné zásuvky vidlice 63 SA-1, SA-1S, SA-2, SA-2S SA-3, SA-4 400 400 Pozícia 1 Pozícia 2 Kábel 3x1,5 mm2 Pozícia 1 Pozícia 2 Kábel 3x1,5 mm2 400 400 Pozícia 1 Pozícia 2 Kábel 3x1,5 mm2 Pozícia 1 Pozícia 2 Kábel 3x1,5 mm2 Poznámky .v1