Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 210 z 228Poznámky redaktora
05 Lux 621/1.prúd rozvádzača A 100 A max. 1 1 1 1 156 105 47 70 90 116 195 105 47 70 195 144,5 212 105 70 47 303 230 260 106 71 47 410 335 Zapustené rozvádzače Lux 40 400 V 400 V 400 V 400 V IK 05 IK 05 IK 05 IK 05 Lux 643/0/1.18 Zapustený rozvádzač 18 29 priehľadná 18800157. 100 A max.05 Lux 621/0/1. prúd rozvádzača 100 A Celkový max.05 Zapustený rozvádzač 5 25 priehľadná 18800154.08 Lux 649/0/1.18 Upevňovacie otvory 112 mm Upevňovacie otvory 140 140 mm Upevňovacie otvory 260 142 mm Upevňovacie otvory 340 192 mm Predznačené otvory zadnej stene 22/ 28 dolný kubín Upevňovacie otvory 112 mm Upevňovacie otvory 140 140 mm Upevňovacie otvory 260 142 mm Upevňovacie otvory 340 192 mm Predznačené otvory zadnej stene 22/ 28 .00 Lux 621/0/1.00 Lux 649/0/1.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 645/1.00 Celkový max.08 biela 18800185. 60 A max.05 biela 18800184.12 biela 18800186.12 Lux 645/1. 60 A max.0 Nástenné zapustené rozvádzače Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 643/1.08 Zapustený rozvádzač 8 29 priehľadná 18800155.08 Lux 649/1.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 621/1.18 biela 18800187. 60 A max.12 Zapustený rozvádzač 12 29 priehľadná 18800156.18 Lux 643/1.206 v1.00 Lux 645/0/1.12 Lux 645/0/1.00 Lux 643/0/1.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 649/1. 100 A max