Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 209 z 228Poznámky redaktora
36 Lux 670. 100 A max.54 Lux 669.0 Nástenné zapustené rozvádzače Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 669.54 Nástenný rozvádzač 54 20 22/28 4x 36 priehľadná 18800160.24 Nástenný rozvádzač 24 18 22 10 36 priehľadná 18800153.36 Nástenný rozvádzač 36 20 22/28 4x 36 priehľadná 18800159.36 biela 18800194.36 Lux 671/0/.54 Upevňovacie otvory 288 230 mm Upevňovacie otvory 288 230 mm Upevňovacie otvory 340 192 mm Predznačené otvory zadnej stene 22/28) Upevňovacie otvory 340 192 Predznačené otvory zadnej stene 22/28 dolný kubín . 100 A max.72 112 140 140 142 260 192 340 205 K9 v1. 1 1 1 1 1 Polystyrén Počet balení 522 98 335 410 47 98 47 406 230 303 550 98 230 303 47 784 98 410 335 47 Nástenné rozvádzače Lux 40 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V IK 05 IK 05 IK 05 IK 05 IK 05 Lux 669/0/.36 Nástenný rozvádzač 36 18 22 10 36 priehľadná 18800969.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 670.24 Lux 654/0/.00 Lux 671/0/.24 biela 18800193.00 Lux 669/0/. 100 A max.24 Lux 654.54 biela 18800195.36 Lux 671.00 Lux 654/0/.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 671.00 Menovite napatie Mechanická odolnosř 100 A max.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 654