Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 209 z 228Poznámky redaktora
36 biela 18800194.36 Nástenný rozvádzač 36 20 22/28 4x 36 priehľadná 18800159.54 Lux 669.24 Lux 654/0/. 100 A max.00 Menovite napatie Mechanická odolnosř 100 A max.54 Nástenný rozvádzač 54 20 22/28 4x 36 priehľadná 18800160.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 671. 100 A max.36 Lux 670.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 654. 1 1 1 1 1 Polystyrén Počet balení 522 98 335 410 47 98 47 406 230 303 550 98 230 303 47 784 98 410 335 47 Nástenné rozvádzače Lux 40 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V IK 05 IK 05 IK 05 IK 05 IK 05 Lux 669/0/.24 Nástenný rozvádzač 24 18 22 10 36 priehľadná 18800153.36 Nástenný rozvádzač 36 18 22 10 36 priehľadná 18800969.24 Lux 654.00 Lux 669/0/.0 Nástenné zapustené rozvádzače Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 669.00 Lux 654/0/.00 Lux 671/0/.54 biela 18800195.36 Lux 671.24 biela 18800193.72 112 140 140 142 260 192 340 205 K9 v1.36 Lux 671/0/. 100 A max.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 670.54 Upevňovacie otvory 288 230 mm Upevňovacie otvory 288 230 mm Upevňovacie otvory 340 192 mm Predznačené otvory zadnej stene 22/28) Upevňovacie otvory 340 192 Predznačené otvory zadnej stene 22/28 dolný kubín