Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 208 z 228Poznámky redaktora
1 1 1 1 93 116 90 156 47 90 195 47 195 144,5 98 212 47 303 230 98 47 260 410 335 Nástenné rozvádzače Lux 40 400 V 400 V 400 V 400 V IK 05 IK 05 IK 05 IK 05 Lux 661/0/.prúd rozvádzača A 100 A max. 100 A max.05 Lux 665/0/.00 Lux 667/0/.00 Lux 661/0/.08 Nástenný rozvádzač 8 15/23/30 priehľadná 18800150. 100 A max. 60 A max.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 667.08 biela 18800190.12 Lux 663.08 Lux 667/0/.05 Lux 665. prúd rozvádzača 100 A Celkový max.08 Lux 667.12 Nástenný rozvádzač 12 12 15/22/28 4x 36 priehľadná 18800151.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 663.12 Lux 663/0/.0 Nástenné zapustené rozvádzače Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 661.00 Celkový max.18 biela 18800192.204 v1. 60 A max. 60 A max.05 biela 18800189.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 665.05 Nástenný rozvádzač 5 15/23/30 priehľadná 18800149.12 biela 18800191.18 Lux 661.18 Nástenný rozvádzač 18 20 22/28 4x 36 priehľadná 18800152.18 Upevňovacie otvory 112 mm Upevňovacie otvory 140 140 mm Upevňovacie otvory 260 142 mm Upevňovacie otvory 340 192 mm Predznačené otvory zadnej stene 22/ 28 dolný kubín Upevňovacie otvory 112 mm Upevňovacie otvory 140 140 mm Upevňovacie otvory 260 142 mm Upevňovacie otvory 340 192 mm Predznačené otvory zadnej stene 22/ 28 .00 Lux 663/0/.00 Lux 665/0/