Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 211 z 228Poznámky redaktora
36 biela 18800321.00 Lux 655/0/1.00 Menovite napatie Mechanická odolnosř 100 A max.36 biela 18800874.0 Nástenné zapustené rozvádzače Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 655/1.24 Lux 657/1.36 Zapustený rozvádzač 36 29 priehľadná 18800905.00 Lux 653/0/1.207 K9 v1. 100 A max.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 653/1. 1 1 1 1 Polystyrén Počet balení 406 103 68 47 303 230 522 106 71 47 410 335 550 98 62 47 230 303 Zapustené rozvádzače Lux 40 400 V 400 V 400 V 400 V IK 05 IK 05 IK 05 IK 05 Lux 655/0/1.24 Zapustený rozvádzač 24 29 priehľadná 18800158.36 Upevňovacie otvory 288 230 mm Upevňovacie otvory 288 230 mm Upevňovacie otvory 340 192 mm Predznačené otvory zadnej stene 22/28) dolný kubín .24 Lux 657/0/1. 100 A max.36 Lux 655/1.36 Lux 653/0/1.00 Typ Názov Počet modulov Predznačené otvory (mm) Farba dvierok ObJednávacie číslo Lux 657/1.24 biela 18800188.00 Lux 657/0/1.36 Zapustený rozvádzač 36 29 priehľadná 18800731.36 Lux 653/1