Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 29 z 228Poznámky redaktora
B A C E1 F E2 ød 1 122 91,5 Pg 29 103 15˚ 260 72,2 145 7 Pg 130 140 125 90 15˚ 280 155 6,5 Pg 36 max 137 96 58 max 137 96 58 .2 Priemyselné zásuvky vidlice Typ ød1 Vývodka IP 1645 126 90,5 5,2 29,5 16 IP 3245 147 105 5,2 21 Typ ød1 F IPN 1632 147 58 IPN 1643 146 58 IPN, IPB 1653 146 58 IPN 3232 168 60 IPN 3243 168 60 IPN 3253 169 63 IPB 3253 169 63 39 PVG 16A 41 16A, 32A 43 IPG 16A, 32A 45 IPG 63A 40 IPN, IPB 16A, 32A 42 IPNO 16A, 32A 44 CPG 16A, 32A 46 IPGN 63A Typ ød1 Vývodka CPG 1632 170 4,8 50,7 101,4 16 CPG 3232 204 102 93,5 5,8 60,5 121 21 Typ ød1 Vývodka IPG 1632 140 4,8 16 IPG 1643 143 5,2 17,5 16 IPG 1653 143 5,2 17,8 16 IPG 3232 172 5,2 92,5 21 IPG 3243 172 5,2 92,5 21 IPG 3253 172 101 5,2 100 21 Typ ød1 F IPNO 1653 146 58 IPNO 3253 169 63 Poznámka: Pootočením otočného dielu pomocou skrutkovača 180 stupňov je možné zameniť polohu tým dosiahne zmena fáz.25 K1 v1