Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 28 z 228Poznámky redaktora
2 Priemyselné zásuvky vidlice Typ K IVN 1632 126 32 IVN 1643 132 34 IVN, IVB 1653 132 38 IVN 3232 160 41 IVN 3243 160 41 IVN 3253 160 45 IVB 3253 160 45 Typ Vývodka IV 1645 129 67,5 32,5 16 IV 3245 154 21 31 IVN, ISB 16A, 32A 33 16A, 32A 35 IVG 16A, 32A 37 IVGN 63A 32 IVNO 16A, 32A 34 63A 36 IVG 63A 38 IVGN 125A Typ Vývodka IVG 1632 123 28,5 16 IVG 1643 129 32,5 16 IVG 1653 129 32,5 16 IVG 3232 154 92,5 21 IVG 3243 154 92,5 21 IVG 3253 154 100 21 Typ K IVNO 1653 132 38 IVNO 3253 160 45 Poznámka: Pootočením otočného dielu pomocou skrutkovača 180 stupňov je možné zameniť polohu tým dosiahne zmena fáz.v1. B A K ØD B A K ØD B A K ØD B A K ØD Pg 95 Pg 29 83 213 184 Pg 113 195 224 Pg 29 131 22,5-50 270 111 16 - 32,5 265