Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 27 z 228Poznámky redaktora
23 K1 v1.2 Priemyselné zásuvky vidlice Typ øD1 ød1 K IEG 1632 5,5 39 IEG 1643 5,5 39 IEG 1653 5,5 39 IEG 3232 92,5 5,5 42 IEG 3243 92,5 5,5 42 IEG 3253 100 5,5 42 25 IEG 63A 27 IEGN 125A 29 ZAB 24V 26 IEGN 63A 28 VZGN /16A 30 BZS 16A, 32A 24 IEG 16A, 32A 90 90  9 3 52 79 6,8 90 90 131 111 90 110 120  9 5 12,5˚ 6,5 90 80 65 10,5 110 145 15° 114 130 102 90 7 114 90 90 92 77 76 56 76,4 89 121 158 112 129 72 118 + – 74 25 25 40 85 60 100 54 ø 7 ø 1 4 ø 1 2 ZAB V 09 ZÁSUVKA 24V ZAB 24 V 10 10 45 106 126 C R 8