Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 179 z 228Poznámky redaktora
175 K6 v1. 257 17,5 54,5 36 39,5 ø6 Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač ovládaný nerezovov pružinou s nylónovým nástavcom KSDM3F61-y Koncový spínač ovládaný nerezovou tyčkou KSDM3F71-y Koncový spínač ovládaný nylónovou tyčkou KSDM3F73-y dolný kubín .0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 31° 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17° KSDM3F61 -Z11 21° 0 21-22 13-14 74° 30° KSDM3F61 -X11 35° 0 21-22 13-14 74° 18° KSDM3F61 -Y11 19° 0 11-12 21-22 74° KSDM3F61 -W02 18° 0 13-14 23-24 74° KSDM3F61 -W20 30° 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17° KSDM3F61 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDM3F71 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDM3F71 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDM3F71 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDM3F71 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDM3F71 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDM3F71 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDM3F73 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDM3F73 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDM3F73 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDM3F73 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDM3F73 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDM3F73 -Z02 59 39,5 8 178,5 17,5 54,5 36 ø7 59 max. 232 17,5 54,5 36 ø3 59 max