Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 178 z 228Poznámky redaktora
174 v1.0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDM3F45 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDM3F45 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDM3F45 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDM3F45 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDM3F45 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDM3F45 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDM3F51 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDM3F51 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDM3F51 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDM3F51 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDM3F51 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDM3F51 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDM3F52 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDM3F52 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDM3F52 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDM3F52 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDM3F52 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDM3F52 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDM3F55 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDM3F55 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDM3F55 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDM3F55 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDM3F55 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDM3F55 -Z02 59 48,8 15,5 115,5 61 54,5 36 5,5 ø18 59 45,5 41 100 ÷ 172 17,5 54,5 36 ø18 59 44,5 32,5 127 ÷ 185,5 17,5 54,5 36 ø50 59 51÷70 127 ÷ 185,5 17,5 54,5 36 ø50 Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač lomenou pákou nylónovou kladkou Ø18 KSDM3F45-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou nylónovou kladkou Ø18 KSDM3F51-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou gumenou kladkou Ø50 KSDM3F52-y Koncový spínač nastaviteľnou pákou a nastaviteľnou gumenou kladkou Ø50 KSDM3F55-y dolný kubín