Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 177 z 228Poznámky redaktora
2 0 21-22 13-14 9.9 0 11-12 21-22 9.7 7.6 mm KSDM3F11 -W02 1.5 7.5 KSDM3F11 -X11 2.6 mm 2.6 mm 4.3 KSDM3F11 -Z11 1.5 KSDM3F12 -Z11 3.3 8.6 KSDM3F12 -X11 5.4 0 11-12 21-22 11-12 21-22 9.5 3.1 0 11-12 21-22 5.6 0 21-22 13-14 21-22 13-14 9.6 mm 2.6 mm 2.3 KSDM3F11 -Z02 4.6 mm KSDM3F11 -W20 2.0 5.0 KSDM3F12 -Y11 3.1 0 21-22 13-14 21-22 13-14 5.0 0 21-22 13-14 9.5 4.5 KSDM3F12 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDM3F41 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDM3F41 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDM3F41 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDM3F41 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDM3F41 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDM3F41 -Z02 31 47 0 21-22 13-14 21-22 13-14 74° 17 KSDM3F42 -Z11 21 37 0 21-22 13-14 74° 30 KSDM3F42 -X11 35 51 0 21-22 13-14 74° 18 KSDM3F42 -Y11 19 37 0 11-12 21-22 74° KSDM3F42 -W02 18 0 13-14 23-24 74° KSDM3F42 -W20 30 46 0 11-12 21-22 11-12 21-22 74° 17 KSDM3F42 -Z02 59 12,5 74,5 20 54,5 36 ø8 59 12,5 85,5 31 54,5 36 ø11 59 40 25 107,5 53 54,5 36 5,5 ø18 59 43,5 123,5 69 54,5 36 9 ø50 Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač kovovým čapom KSDM3F11-y Koncový spínač kovovou kladkou KSDM3F12-y Koncový spínač pákou a nylónovou kladkou Ø18 KSDM3F41-y Koncový spínač pákou a gumenou kladkou Ø50 KSDM3F42-y dolný kubín .0 Koncové spínače ZapoJenie Spínací diaGram Typ 2.6 mm 3.2 0 21-22 13-14 5.6 mm KSDM3F12 -W02 2.6 mm 1.4 0 13-14 23-24 5.8 0 13-14 23-24 9.173 K6 v1.2 6.0 0 11-12 21-22 11-12 21-22 5.6 mm 1.5 KSDM3F11 -Y11 1.4 4.5 0 21-22 13-14 5.6 mm KSDM3F12 -W20 4.6 mm 1.6 3.9 4