Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 131 z 228Poznámky redaktora
3 Inštalačné škatule vývodky Typ Prierez (mm2 ) Dĺžka odizolovania (mm) Tesniaci rozsah vývodky mm MaX.00 14 Typ Prierez (mm2 ) Dĺžka odizolovania (mm) MaX. zaťažov. zaťažov.00 50 Typ Prierez (mm2 ) Tesniaci rozsah vývodky mm MaX. prÚd ObJednávacie číslo Balenie (ks) S 2,5 (1-2,5) 10008786.00 14 SP (2,5-6) 10008789.00 14 650 ˚C Typ Prierez ( 2 ) Tesniaci rozsah vývodky Materiál ABS Vyhovuje STN 60947-7-1 Vyhovuje STN 60947-7-1 650 ˚C 650 ˚C - kryt - kryt - káblová spojka Odolnosť žeravým drôtom 850°C Odolnosť žeravým drôtom 650°C 21 126 Typ SP2,5 SP6 27 30 26 21 126 Typ SP2,5 SP6 27 30 26 26 145 Typ SP2,5 SP6 33 36 32 26 145 Typ SP2,5 SP6 33 36 32 Typ SP2,5 SP6 27 30 C ØD 126 Typ SP2,5 SP6 27 30 C ØD 126 21 126 Typ SP2,5 SP6 27 30 26 26 Typ SP2,5 SP6 32 Káblové spojky SP 2,5 SP 6 SP 35 S 2,5 S 6 KÁBLOVÉ SPOJKY 5-PÓLOVÉ KÁBLOVÁ SPOJKA 1-PÓLOVÁ SVORKOVNICE KÁBLOVEJ SPOJKY IP 400 V IP 400 V IP 400 V dolný kubín . prÚd ObJednávacie číslo Balenie (ks) SP (16 -35) 6,4 125 10009870. prÚd ObJednávacie číslo Balenie (ks) SP 2,5 (1-2,5) 10008788.00 120 S (2,5-6) 10008787.127 K4 v1. zaťažov