Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 132 z 228Poznámky redaktora
00 300 Typ Priemer kábla (mm) MaX. 30 sec.128 v1.00 170 Polyamid Vyhovuje STN 61914 Vyhovuje STN 61914 Vyhovuje STN 60947-7-1 Materiál samozhášavý, odolný proti šíreniu plameňa 30 sec. sila bočná/aXiálna Rozsah teplôt Odolnosť skÚŠke plameŇom Odolnosť proti Úderu ObJednávacie číslo Balenie (ks) 6701-00/P (17 25) N/45 -25 85°C pôsobenie plameňa s 5J silná 10011326. 32 D 22 12,5 44 D 32 15 øD A øD 1 35 19 KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA POLYAMIDU KÁBLOVÁ PRÍCHYTKA POLYAMIDU ŠKATUĽOVÉ SPOJKY 1-PÓLOVÉ Ostatné 6701-00/P 6700-00/P 6100-44 6100-04 6100-15 Káblová príchytka 6700-00/P umožňuje spájanie skupín. Odolnosť proti elektromech. silám: nie odolná Odolnosť proti korózii: nízka Káblová príchytka 6701-00/P umožňuje spájanie skupín. Odolnosť proti elektromech.3 Inštalačné škatule vývodky Typ Prierez (mm2 ) Dĺžka odizolovania (mm) ObJednávacie číslo Balenie (ks) Rozmery (mm2 ) A ØD1 6100-04 2,5) 10000528. silám: nie odolná Odolnosť proti korózii: nízka D otvor oválneho tvaru pre skrutku mm D otvor oválneho tvaru pre skrutku mm IP 400 V dolný kubín . sila bočná/aXiálna Rozsah teplôt Odolnosť skÚŠke plameŇom Odolnosť proti Úderu ObJednávacie číslo Balenie (ks) 6700-00/P 17) N/45 -25 85°C pôsobenie plameňa s 2J stredná 10010769.00 200 Typ Prierez (mm2 ) Dĺžka odizolovania (mm) ObJednávacie číslo Balenie (ks) 6100-44 16) 10000532.00 500 20,5 13 6100-15 10000530.00 250 14,5 Typ Priemer kábla (mm) MaX