Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 59 z 228Poznámky redaktora
55 K1. ° stupeň krytia: 44 ° menovitý prúd: 16A, 32A ° menovité pracovné napätie: 400V~, 250V~, 50Hz . chránič 3-fázový Elektromer 3-fázový 16A istič 1-fázový B 16A istič 1-fázový C Sú vhodné pripojenie trojfázových jednofázových elektrických spotrebičov. Rozvodnice držiakom určené ako súčasť pohyblivého rozvodu.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Rozvodnica prívodkou Rozvodnica prívodným káblom 2,5m istením Rozvodnica prívodným káblom 2,5m Rozvodnica prívodným káblom 2,5m istením ROS SD/24/PR ROS SD/FI-27/P ROS SD/23/P ROS SD/FI-21/P ROS SD/24/PR/S ROS SD/FI-27/P/S ROS SD/23/P/S ROS SD/FI-21/P/S 1xIERN 1653 6xVZ16 2xIERN 1653 1xIERN 1653 4xVZ (6xVZ 16S) SCHUKO 4xVZ16 1xIERN 3253 (4xVZ 16S) SCHUKO prívod IVN 1653 káblom (4xVZ 16S) SCHUKO 4xVZ 16 prívodka IRRN 1653 3-fázový prúdový chránič prívod IVN 1653 káblom (4xVZ 16S) SCHUKO 3x 1-fázový istič B16 prívod IVN 3253 káblom 1x 3-fázový prúdový chránič 1x 3-fázový istič C16 2x 1-fázový istič B16 Prenosné stojanové rozvodnice ROS 12SD držiakom 44 Prenosné stojanové rozvodnice ROS 12SD s držiakom 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C Prúd. Rozmery (mm): 194x384x230 (šírkaxvýškaxhĺbka). Istené rozvodnice osadené ističmi ako prúdovými chráničmi.1 v1. Možnosť použitia exteriéri interiéri, obytných budovách domoch, staveniskách tiež priemyselných prevádzkach