Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 58 z 228Poznámky redaktora
ROS Elegant nájde svoje uplatnenie interiéroch vysokým nárokom vonkajší vzhľad rozvádzača.1 v1.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín 3p domová 16A 4p 32A 5p 16A 5p 32A 32 16 ROS E8/I-003 16 16 32 ROS E13/I-003 32 16 ROS E13/FI-107 16 16 32 32 ROS E13/EM-075 16 16 ROS E8/FI-047 230 150 506 330 150 506 Zásuvkové rozvodnice ROS E8, E13 ROS 44 ROS E13 44 ROS E8/I-003 ROS E13/I-003 ROS E8/FI-047 ROS E13/FI-107 ROS E13/EM-075 Rozvodnice ROS E8,E13 Obsahujú dve základné škatule jednu nadstavbovú škatuľu pre modulárne prístroje (istič, elek- tromer, prúdový chránič). Rozvodnice škatuľovej skupine ROS Elegant ponúkame nasledovných špecifikáciách: Prívodný kábel môže pripojovať len osoba patričnou odbornou spôsobilosťou.K1. Naviac ROS Elegant umožňuje osadenie jednofázového alebo trojfázového jednotarifného elektromeru, ktorý upevňuje DIN lištu. Kryt škatúľ vylisovaný bezhalogénového termoplastu. Rozvodnice sú určené pre použitie obyčajnom vonkajšom prostredí, rozmedzím teplôt okolia –25˚C +40˚C. º stupeň krytia: 44 º menovitý prúd: 16A, 32A º menovité pracovné napätie: 400V~, 250V~, 50Hz º mechanická odolnosť samotnej škatule: 07 º dvojitá izolácia . ROS Elegant môžu byť osadené ističmi, prúdovým chrá- ničom, 16A 32A zásuvkami