Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 49 z 228Poznámky redaktora
45 K1. ROS 11/I-23 ROS 11/I-25 .1 v1.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Počet zásuviek IP54 Počet ističov Typ DOMOVÉ PRIEMYSELNÉ VYHOTOVENIE 24V 250V 400V POLOVÉ 3P+PE 5 POLOVÉ 3P+N+PE 10A 16A 16A 32A B16/1 C16/3 C32/3 ROZVODNICE MOŽNOSŤOU ISTENIA OKIENKOM BEZ ISTIČOV) 4 ROS 11/x-41 ROS 11/x-01 4 ROS 11/x-43 ROS 11/x-03 2 ROS 11/x-45 ROS 11/x-05 2 ROS 11/x-51 ROS 11/x-11 2 ROS 11/x-54 ROS 11/x-14 4 ROS 11/x-61 ROS 11/x-21 4 ROS 11/x-62 ROS 11/x-22 4 ROS 11/x-23 7 ROS 11/x-25 2 ROS 11/x-632/A 1 ROS 11/x-32/24V ROS 11/I-01 32 32 32 32 ROS 11/I-15 16 16 32 ROS 11/I-11 32 32 16 ROS 11/I-16 16 16 32 ROS 11/I-12 32 32 16 ROS 11/I-17 16 16 32 ROS 11/I-13 32 32 16 ROS 11/I-21 16 32 ROS 11/I-14 16 16 32 ROS 11/I-22 16 32 ROS 11/I-23 16 32 ROS 11/I-25 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C 16A istič 1-fázový B 16A istič 1-fázový C Zásuvkové rozvodnice ROS 11 ROS 11/I-01 ROS 11/I-15 ROS 11/I-13 ROS 11/I-21 ROS 11/I-12 ROS 11/I-17 ROS 11/I-11 ROS 11/I-16 ROS 11/I-14 ROS 11/I-22 ROS 11/I istené 54 Podľa požiadavky užívateľa možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie