Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 48 z 228Poznámky redaktora
K1.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín 241 220 163 max 343 324 ROS 11/x-01 32 32 32 32 ROS 11/x-21 16 32 ROS 11/x-43 16 16 16 16 ROS 11/x-62 32 32 ROS 11/x-03 16 16 16 16 ROS 11/x-22 32 32 ROS 11/x-45 16 16 32 32 ROS 11/x-632/A 16 32 ROS 11/x-32/24V 16 32 ROS 11/x-05 16 16 32 32 ROS 11/x-23 16 16 ROS 11/x-51 32 32 16 ROS 11/x-11 32 32 16 ROS 11/x-25 ROS 11/x-54 16 16 32 ROS 11/x-14 16 16 32 ROS 11/x-41 32 32 32 32 ROS 11/x-61 16 32 3p domová 24 V 4p 16A 4p 32A 5p 16A 5p 32A Zásuvkové rozvodnice ROS 11 Rozvodnica ROS 54 ROS 11/x možnosťou istenia okienkom bez ističov) 54 ROS 11/x-01 ROS 11/x-21 ROS 11/x-43 ROS 11/x-62 ROS 11/x-11 ROS 11/x-25 ROS 11/x-54 ROS 11/x-05 ROS 11/x-23 ROS 11/x-51 ROS 11/x-03 ROS 11/x-22 ROS 11/x-45 ROS 11/x-632/A ROS 11/x-32/24V ROS 11/x-14 ROS 11/x-41 ROS 11/x-61 .1 v1