Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 47 z 228Poznámky redaktora
.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Počet zásuviek IP54 Počet ističov Vypínač Reverzačný prepínač Typ DOMOVÉ PRIEMYSELNÉ VYHOTOVENIE 250V 400V POLOVÉ 3P+PE 5 POLOVÉ 3P+N+PE 16A 16A 32A B16/1 C16/3 C32/3 Rozvodnice možnosťou istenia okienkom bez ističov) vypínačom reverzačným prepínačom 1 ROS 7/x-41 ROS 7/x-01 1 ROS 7/x-42 ROS 7/x-02 ROZVODNICE ISTENÉ VYPÍNAČOM REVERZAČNÝM PREPÍNAČOM 1 ROS 7/I-41 ROS 7/I-01 1 ROS 7/I-42 ROS 7/I-02 1 ROS 7/I-43 ROS 7/I-03 1 ROS 7/I-44 ROS 7/I-04 1 ROS 7/I-51 ROS 7/I-11 ROS 7/x-01 16 32 ROS 7/I-01 16 32 ROS 7/I-41 16 32 ROS 7/x-02 16 32 ROS 7/I-02 16 32 ROS 7/I-42 16 32 ROS 7/x-41 16 32 ROS 7/I-03 16 32 ROS 7/I-43 16 32 ROS 7/x-42 16 32 ROS 7/I-04 16 32 ROS 7/I-44 16 32 ROS 7/I-11 16 16 ROS 7/I-51 16 16 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C Prúd.1 v1. chránič 3-fázový 16A istič 1-fázový B 16A istič 1-fázový C Zásuvkové rozvodnice ROS 7 ROS 7/x možnosťou istenia okienkom bez ističov) vypínačom reverzačným prepínačom 54 ROS 7/I istené vypínačom reverzačným prepínačom 54 ROS 7/x-01 ROS 7/I-01 ROS 7/I-41 ROS 7/x-42 ROS 7/I-04 ROS 7/I-44 ROS 7/x-41 ROS 7/I-03 ROS 7/I-43 ROS 7/x-02 ROS 7/I-02 ROS 7/I-42 ROS 7/I-11 ROS 7/I-51 Prepínač reverzačný Vypínač Podľa požiadavky užívateľa možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie.43 K1