Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 46 z 228Poznámky redaktora
1 v1.K1. .2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Počet zásuviek IP54 Počet ističov Počet prÚdových chráničov JednoFáz. Elektromer JednoFázový Typ DOMOVÉ PRIEMYSELNÉ VYHOTOVENIE 250V 400V POLOVÉ 3P+PE 5 POLOVÉ 3P+N+PE 16A 16A 32A B16/1 C16/3 C32/3 ROZVODNICE MOŽNOSŤOU ISTENIA OKIENKOM BEZ ISTIČOV) 1 ROS 5-6/x-41 ROS 5-6/x-01 2 ROS 5-6/x-50 ROS 5-6/x-10 2 ROS 5-6/x-52 ROS 5-6/x-12 1 ROS 5-6/x-54 ROS 5-6/x-14 2 ROS 5-6/x-55 ROS 5-6/x-15 4 ROS 5-6/x-16 2 ROS 5-6/x-17 2 ROS 5-6/x-18 ROZVODNICE ISTENÉ 2 ROS 5-6/I-50 ROS 5-6/I-10 2 ROS 5-6/I-51 ROS 5-6/I-11 2 ROS 5-6/I-52 ROS 5-6/I-12 2 ROS 5-6/I-53 ROS 5-6/I-13 1 ROS 5-6/I-54 ROS 5-6/I-14 2 ROS 5-6/I-55 ROS 5-6/I-15 2 ROS 5-6/I-56 ROS 5-6/I-16 ROZVODNICE CHRÁNIČOM JEDNOFÁZOVÝM ELEKTROMEROM 4 ROS 5-6/FI-01 4 ROS 5-6/FI-01EM Možnosť uzamknutia polohe 0 241 220 163 max 243 263 3p domová 16A 4p 32A 5p 16A 5p 32A Zásuvkové rozvodnice ROS 7 Rozvodnica ROS 54 Podľa požiadavky užívateľa možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie