Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 45 z 228Poznámky redaktora
1 v1. ROS 5-6/I istené 54 ROS 5-6/FI chráničom jednofázovým elektromerom 54 ROS 5-6/I-13 ROS 5-6/I-53 ROS 5-6/I-10 ROS 5-6/FI-01 ROS 5-6/I-50 ROS 5-6/I-16 ROS 5-6/I-15 ROS 5-6/I-55 ROS 5-6/I-56 ROS 5-6/I-12 ROS 5-6/I-52 ROS 5-6/I-14 ROS 5-6/I-54 ROS 5-6/I-11 ROS 5-6/FI-01 EM ROS 5-6/I-51 . Štandardne obsahujú prúdový chránič rozdielový prúd I∆n ≥ 30mA.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín ROS 5/I-13 16 ROS 5/I-53 16 ROS 5/I-10 32 ROS 5/FI-01 ROS 5/I-50 32 ROS 5/I-14 16 32 ROS 5/I-54 16 32 ROS 5/I-11 32 ROS 5/FI-01 EM ROS 5/I-51 32 ROS 5/I-15 16 32 ROS 5/I-55 16 32 ROS 5/I-56 16 32 ROS 5/I-12 16 ROS 5/I-52 16 ROS 5/I-16 16 32 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C Prúd. chránič 1-fázový Elektromer 1-fázový 16A istič 1-fázový B 16A istič 1-fázový C Zásuvkové rozvodnice ROS 5-6 Varianty prúdovým chráničom ponúkame pri ROS5-6 ROS11.41 K1