Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 44 z 228Poznámky redaktora
celkový odber: A ° stupeň krytia: 54 ° menovitý prúd: 32A ° menovité pracovné napätie: 400V~, 250V~, 50Hz ° mechanická odolnosť samotnej škatule: 10 Varianty možnosťou istenia okienkom bez ističov) Doporučený prívod 5×6mm2 , max. Vodiče pripojiť priamo vstupnú svorkovnicu.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín ROS 5/x-14 16 32 ROS 5/x-52 16 ROS 5/x-01 16 32 ROS 5/x-18 32 32 ROS 5/x-15 16 32 ROS 5/x-54 16 32 ROS 5/x-10 32 ROS 5/x-41 16 32 ROS 5/x-16 ROS 5/x-55 16 32 ROS 5/x-12 16 ROS 5/x-50 32 ROS 5/x-17 16 16 113 180 163 max 343 324 3p domová 16A 4p 32A 5p 16A 5p 32A Zásuvkové rozvodnice ROS 5-6 Rozvodnice ROS 5-6, ROS ROS 54 Rozvodnice ROS 5-6 54 ROS 5-6/x možnosťou istenia okienkom bez ističov) 54 ROS 5-6/x-14 ROS 5-6/x-52 ROS 5-6/x-01 ROS 5-6/x-18 ROS 5-6/x-17 ROS 5-6/x-16 ROS 5-6/x-55 ROS 5-6/x-12 ROS 5-6/x-50 ROS 5-6/x-15 ROS 5-6/x-54 ROS 5-6/x-10 ROS 5-6/x-41 ° maxim.1 v1. Prívodný kábel potrebné pripojiť nasledovne: fázové vodiče cez istič pripojiť vstupnú svorkovnicu. celkový odber rozvodnice uvedený štítku. Istené varianty Doporučený prívod rozvodnice 5x6mm2 je potrebné pripojiť cez fázový istič 32A charakteristikou C. prúdu uvedeného typovom štítku (InA 16A). . Istič namontuje užívateľ podľa vlastného výberu, veľkosť ističa musí zabezpečiť ochranu podľa max. Jednotlivé typy podľa požiadaviek užívateľa, osadené trojfázovými jednofázovými zásuvkami, ističmi tesniacou vývodkou M32.K1