Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 43 z 228Poznámky redaktora
2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Počet zásuviek 54 Počet ističov Poistka Vypínač Typ DOMOVÉ PRIEMYSELNÉ VYHOTOVENIE 250V 400V POLOVÉ POLOVÉ 16A 16A 32A B16/1 C16/3 C32/3 F10H/250V 3P+PE 3P+N+PE ROS MOŽNOSŤOU ISTENIA OKIENKOM BEZ ISTIČOV) 2 ROS 4/x-52 ROS 4/x-12 2 ROS 4/x-50 ROS 4/x-10 ROS ISTENÉ 2 ROS 4/I-52 ROS 4/I-12 2 ROS 4/I-50 ROS 4/I-10 ROS VYPÍNAČOM 01 2 ROS 4/V-52 ROS 4/V-12 2 ROS 4/V-50 ROS 4/V-10 ROS VYPÍNAČOM LP 2 ROS 4/V-52 ROS 4/V-12 LP 2 ROS 4/V-50 ROS 4/V-10 LP ROS 4/V-52 16 ROS 4/V-52 LP 16 ROS 4/V-12 16 ROS 4/V-12 LP 16 ROS 4/V-50 32 ROS 4/V-50 LP 32 ROS 4/V-10 32 ROS 4/V-10 LP 32 ROS 4/V prepínačom (reverzačné) 44 ROS 4/V-52 ROS 4/V-10 LP ROS 4/V-50 LP ROS 4/V-12 LP 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C Prepínač reverzačný Vypínač Zásuvkové rozvodnice ROS 4 ROS 4/V vypínačom 44 ROS 4/V-52 ROS 4/V-10 ROS 4/V-50 ROS 4/V-12 16A istič 1-fázový.1 v1.145 55 39 K1