Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 9 z 228Poznámky redaktora
Príklad označenia I priemyselná G krytie 67 V vidlica P nástenná prívodka R prívodka RR vstaviteľná prívodka rovná Napätie 2 230V 3 400V 5 500V Počet pólov 3 póly 4 póly 5 pólov Prúd 16 16A 32 32A 63 63A 125 125A N nová séria NO– reverzačná B bezskrutková I 3 I Príklad označenia I priemyselná G krytie 67 S spojovacia zásuvka Z nástenná zásuvka E vstaviteľná zásuvka ER vstaviteľná zásuvka rovná Napätie 2 230V 3 400V 5 500V Počet pólov 3 póly 4 póly 5 pólov Prúd 16 16A 32 32A 63 63A 125 125A N nová séria B bezskrutková S stará séria VZ kombinovaná zásuvka V zásuvka pod omietku VN zásuvka omietku I 3 I x dolný kubín .5 K1 v1.2 Priemyselné zásuvky vidlice 1. Krytie IP V katalógu uvedené zásuvky vidlice menovitým prúdom 16A, 32A spĺňajú stupeň krytia IP44, IP54 alebo IP67 63A, 125A spĺňajú stupeň krytia IP67 podľa STN 60529. Stupeň krytia testovaný: * samotných zásuvkách tiež pri spojení zásuvky s vidlicou * pri vidliciach prívodkách úplnom spojení zásuvkami IP xx Ochrana pred vniknutím cudzích pevných telies Ochrana pred vniknutím vody Značenie výrobkov: Kľúč priemyselné vidlice prívodky Kľúč priemyselné zásuvky Farebné kódy: Pre uľahčenie identifikácie rôznych napätí všetky CEE zásuvky vidlice farebne kódované. číslo Ochrana pred vniknutím cudzích pevných telies číslo Ochrana pred vniknutím vody 0 bez ochrany bez ochrany 1 telesa zvisle kvapkajúca 2 telesa 12,5 kvapkajúca sklone 15°) 3 telesa 2,5 kropenie (dážď sklonu 60°) 4 telesa striekajúca 5 čiastočná ochrana pred prachom tryskajúca 6 prachotesné intenzívne tryskajúca 7 dočasné ponorenie (0,15 pod hladinu, minút) 8 trvalé ponorenie pri podmienkach dohodnutých medzi výrobcom odberateľom Menovité napätie Kód farby 20 25V fialová 200 250V modrá 380 480V červená 500 690V čierna Vidlice prívodky 125A (IVGN,IPGN) 63A (IRGN1) už obsahujú pilotný kontakt