Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 63 z 228Poznámky redaktora
1 v1. kábla [m] .2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Navíjacie káblové predlžovacie prívody Trojfázové káblové predlžovacie prívody 44 PB V2E5 PB 2VE5 PB 2E5 2E4 25 30 35 25 30 35 25 30 35 25 30 35 PB V2E5 16 16 PB 2VE5 16 PB 2E5 16 16 PB 2E4 16 16 Dĺžka prívod.59 K1