Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 62 z 228Poznámky redaktora
trojfázové ° vyhovujú STN 61316 ° menovitý prúd: 16A ° menovité pracovné napätie 400V~, 50Hz ° použitý kábel podľa STN 7476 CGSG5C 2,5 mm2 , CGSG4C 2,5mm2 ° max pre úplne odvinutý kábel 11000W ° max pre úplne navinutý kábel 5000W ° dodávané dĺžky kábla 25m, 30m 35m (Túto skutočnosť láskavo uveďte objednávke typovým číslom, napr. Jednofázové káblové predlžovacie prívody 44 350 210 410 Model obsahuje 3-fázovú vidlicu IVN 1653. Opätovné manuálne zapnutie predlžovacieho prívodu možné ochladnutí kábla pomocou červeného tlačidla.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín 3p domová 16A 5p 16A Navíjacie káblové predlžovacie prívody Navíjacie káblove predlžovacie prívody 44 jednofázové ° vyhovujú STN 61242 ° menovitý prúd: 16A ° menovité pracovné napätie 250V~, 50Hz ° použitý kábel 3x1,5mm2 − H05RR-F3G1,5 ° max pre úplne odvinutý kábel 3600W ° max pre úplne navinutý kábel 1500W ° dodávané dĺžky kábla 30m, 40m 50m (Túto skutočnosť láskavo uveďte objednávke typovým číslom, napr.: 4V/40 pre metrový kábel) ° štandardne jednofázové modely dodávajú jednofázovou vidlicou.1 v1. Ponúkame ale model 3V-3F priemyselnou 3-fázovou vidlicou IVN 1653, pričom každá zásuvka napájaná z inej fázy pripojená káblom 2,5mm2 ° vybavené tepelnou poistkou, ktorá pri prekročení teploty kábla nad 65°C rozpojí elektrický obvod. 2E5/30 pre metrový kábel) ° vybavené tepelnou poistkou, ktorá pri prekročení teploty kábla nad 65°C rozpojí elektrický obvod. PB 3V-3F 30 40 50 PB 3V-3F 35 .K1. Opätovné manuálne zapnutie predlžovacieho prívodu možné ochladnutí kábla pomocou červeného tlačidla