Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 64 z 228Poznámky redaktora
K1.8368 Prístrojová svorkovnica PS10/0 Vrch káblovej príchytky 670x-00 102-0161 Uchycovací rámček 105-2177 ROS 5-6/Z Spodok rozbočnice 105-2764 Kryt rozbočnice 105-2765 Kryt ističov 105-2777 Upevňovacia skrutka 048-0087 Nosná lišta 35/012/0 4 skrutiek 50x14 ROS 7/Z Spodok rozbočnice 105-2780 Kryt rozbočnice 105-2789 Kryt ističov 105-2783 Upevňovacia skrutka 048-0087 Nosná lišta 35/012/0 4 skrutiek 50x14 ROS 11/Z Spodok rozbočnice 105-2740 Kryt rozbočnice 105-2741 Kryt ističov 105-2755 Upevňovacia skrutka 048-0087 Nosná lišta 35/215/2 4 skrutiek 50x14 Náhradné diely ROS 5-6 Náhradné diely ROS 7 Uchycovací rámček 105-2677 Tesniaca vývodka TV-M32/2 Upevňovacia matica UM-M32/2 ROS mont 107-0836 pre typy: ROS 1600 ROS 1601 ROS 3200 ROS 3201 ROS mont 107-0892 pre typy: ROS 1603 ROS 1602 ROS mont 107-0872 pre typy: ROS 1604 ROS 1605 ROS 1607 ROS mont 107-0937 pre typy: ROS-I 1600 ROS-I 1601 ROS-I 1602 ROS-I 1603 ROS-I 3200 ROS-I 3201 ROS mont 107-0835/D pre typy: ROS 1600 D ROS 1601 D ROS 3200 D ROS 3201 D ROS mont 107-0936/D pre typy: ROS-I 1601 D ROS-I 1603 D ROS-I 3201 D ROS mont 107-0833 pre všetky typy Náhradné diely ROS, ROS D Spodok rozbočnice Kryty .8211 Prepínač vačkový LK40-3.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Polozostavy a náhradné diely Polozostavy náhradné diely Ako alternatívu nákupu plne vybavených rozvodníc typov ROS 5-6, ROS ROS vám ponúkame „neosadené“ polozostavy ROS 5-6/Z, ROS 7/Z ROS 11/Z bez osadenia zásuvkami nasledovnou výbavou: Spodok rozbočnice 105-2764 Kryt rozbočnice 105-2765 Kryt ističov 105-2777 Upevňovacia skrutka 048-0087 Nosná lišta 35/012/0 Prístrojová svorkovnica PS10/0 Vrch káblovej príchytky 670x-00 102-0161 Uchycovací rámček 105-2177 Uchycovací rámček 105-2677 Tesniaca vývodka TV-M32/2 Upevňovacia matica UM-M32/2 Spodok rozbočnice 105-2780 Kryt rozbočnice 105-2788 Kryt ističov 105-2783 Upevňovacia skrutka 048-0087 Nosná lišta 35/012 Spínač vačkový LK40-2.1 v1