Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 54 z 228Poznámky redaktora
1 v1.: 1xIERN3253, 1xIERN1653, 2xzásuvka VZ16). 16 ALEBO 32A 1 JEDNOFÁZ. Prístrojovo osadená jed- ným vstupným prvkom (prívodka IRRN1653, IRRN3253 alebo reverzačná prívodka IRRNO1653, IRRNO3253, tesniacou vývodkou TVM- -M25 alebo TVM-M32) štyrmi výstupnými prvkami (priemyselná zásuvka 32A, priemyselná zásuvka 16A, jednofázová zásuvka VZ16) podľa požiadavky uživateľa (napr. Retiazkový záves dĺžky 700mm karabinkami pre zavesenie súčasťou „ROK“ rozvodnice.K1. zadnej strane môže byť umiestnená rýchlospojka s hadicovou vsuvkou pre rozvod stlačeného vzduchu. 16 ALEBO 32A) (I) Rozvodnice ROK osadené prÚdovým chráničom 40A/0,03A (FI) Rozvodnice ROK neistené (MUSÍ ISTIŤ NA PRÍVODE) (X) OSADENIE VSTUP (PRÍVOD) VÝSTUPY TYPOVÉ OZNAČENIE MENOVITÝ PRÚD In(A) TYPOVÉ OZNAČENIE MENOVITÝ PRÚD In(A) TYPOVÉ OZNAČENIE MENOVITÝ PRÚD In(A) 16A, 5P IERN1653 16A, 4P IERN1643 32A, 5P IERN3253 32A, 4P IERN3243 16A/250V VZ16 ROK/I-00 ROK/FI-00 ROK/X-00 IRRN 1653 2 ROK/I-01 ROK/FI-01 ROK/X-01 IRRN 1653 2 ROK/I-05 ROK/FI-05 ROK/X-05 IRRN 1653 4 ROK/I-10 ROK/FI-10 ROK/X-10 IRRN 1653 4 ROK/I-31 IRRN 3253 2 ROK/I-38 IRRN 3253 1 ROK/I-50 ROK/FI-50 ROK/X-50 TVM-M 2 ROK/I-51 ROK/FI-51 ROK/X-51 TVM-M 2 ROK/I-55 ROK/FI-55 ROK/X-55 TVM-M 4 ROK/I-60 ROK/FI-60 ROK/X-60 TVM-M 4 ROK/I-61 TVM-M TVM-M 1 ROK/I-70 ROK/FI-70 ROK/X-70 TVM-M 2 ROK/I-91 TVM-M TVM-M 1 s reverzačnou prívodkou IRRNO ROK-O/I-00 ROK-O/FI-00 ROK-O/X-00 IRRNO 1653 2 ROK-O/I-01 ROK-O/FI-01 ROK-O/X-01 IRRNO 1653 2 ROK-O/I-10 ROK-O/FI-10 ROK-O/X-10 IRRNO 1653 4 ROK-O/I-31 IRRNO 3253 2 ROK-O/I-38 IRRNO 3253 1 Všetky typy možné rozšíriť verziu pre rozvod stlačeného vzduchu typové označenie ROK/x-xxV, ROK-O/x-xx 3p domová 16A 4p 32A 5p 16A 5p 32A Zásuvkové rozvodnice ROK Rozvodnica ROK Rozvodnica „ROK“ určená pre zavesenie priestore, svoje uplatnenie nájde exteriéri interiéri, v obytných budovách domoch, staveniskách priemyselných prevádzkach.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Rozvodnice ROK osadené ističmi (1 TROJFÁZ. º stupeň krytia: 54, ROK reverzačnou prívodkou IRRNO: 44 º menovitý prúd: 16A alebo 32A º menovité pracovné napätie: 400V~, 250V~, 50Hz º rozsah teplôt okolia: –25°C +40°C