Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 53 z 228Poznámky redaktora
1 v1. chránič 3-fázový 16A istič 1-fázový B 16A istič 1-fázový C Rozvodnica VZS vhodná pripojenie 3-fázových 1-fázových elektrických spotrebičov možnosťou vypnutia rozvodnice vypínačom. kábla [m] Prúd. VZS 164 VZS 165 VZS 324 VZS 325 º stupeň krytia: 44 º menovitý prúd: 16A, 32A º menovité pracovné napätie: 400V~, 250V~, 50Hz Možnosť uzamknutia polohe alebo I 16 .2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Typ Osadenie Rozmer (mm) VSTUP VÝSTUP C ROP 1643 IRRN 1643 3xIERN 1643 238 201 90 ROP 1653 IRRN 1653 3xIERN 1653 240 205 94 ROP 3243 IRRN 3243 3xIERN 3243 257 221 98 ROP 3253 IRRN 3253 3xIERN 3253 261 229 105 ROP 1653-VZ IRRN 1653 2xIERN 1653, 1xVZ16 202 205 94 ROP 1653-2xVZ IRRN 1653 1xIERN 1653, 2xVZ16 240 130 94 ROP 1653-3xVZ IRRN 1653 3xVZ16 202 130 86 C B A C B A 180 117,5 143 max 112 72 VZS 164 16 VZS 165 16 VZS 324 32 VZS 325 32 Zásuvkové rozvodnice ROP, VZS Rozvodnica ROP Séria zásuvkových rozvodníc názvom ROP1643, ROP1653, ROP3243, ROP3253 ROP1653-VZ je krytí IP44 rozvodnice osadené vstupe rovnou prívodkou IRRN16A alebo 32A. Rozvodnice nízkého napätia nájdu svoje uplatnenie exteriéri interiéri obytných budovách domoch, staveniskách tiež priemy- selných prevádzkach. º stupeň krytia: 44 º menovitý prúd: 32A º menovité pracovné napätie: 400V~, 250V~, 50Hz 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C Dĺžka prívod. 32A varianty VZS324 VZS325 dodávané trubkovou poistkou 16A istenie pre jedno- fázovú 230V/16A zásuvku. VZ16S Schuko). Kom- binácia výstupov široká ponuka obsahuje typy 32A (výstup 3xIERN3243(3253) typov 16A (výstupy IERN1643 (1653), resp.49 K1