Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 55 z 228Poznámky redaktora
2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín 3951 3952 3977 3953 3954 3955 3956 3964 3965 506×230×150 506×330×150 685×330×150 506×230×130 506×330×130 180×330×130 330×330×130 180×330×150 330×180×150 8 modulov modulov modulov modulov modulov 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C Prúd.1 v1.51 K1. Rozvodnice určené pre použitie v obyčajnom vonkajšom prostredí, rozmedzím teplôt okolia –25°C +40°C. Jednotlivé škatule možné spájať spojovacou priechodkou 3903 M40 x1,5 Jednotlivé škatule možné spájať spojovacou priechodkou 3903 . Kryt škatúľ vylisovaný bezhalogénového termoplastu. ROS M6, ROS M8, ROS M13 nadstavbové škatule môžu byť osadené ističmi, prúdovým chráničom, 16A, 32A 63A zásuvkami, jednofázovou 24V zásuvkou transformátorom (transfor- mátoru musí byť predradený istič). chránič 1-fázový Prúd. Konštrukcia ROS Modul umožňuje zostavenie rôznych (aj nadrozmerných) kombinácií ROS M8, ROS M13 typov nadstavbových škatúľ pomocou spojovacích priechodiek 3903. chránič 3-fázový 16A istič 1-fázový B 16A istič 1-fázový C Zásuvkové rozvodnice ROS Moduly Rozvodnice ROS Modul Pripojiteľné moduly: Obsahujú základné škatule ROS M6, ROS M8, ROS M13, M32 typov nadstavbových škatúľ. 65 º menovitý prúd: 16A, 32A, 63A º menovité pracovné napätie: 400V~, 250V~, 50Hz º mechanická odolnosť samostatnej škatule: IK09 º dvojitá izolácia Prívodný kábel môže pripojovať len osoba patričnou odbornou spôsobilosťou. Naviac ROS Modul umožňuje osadenie jednofázového alebo trojfázového jednotarifného elektromeru, ktorý upevňuje DIN lištu. Rozvodnice škatulovej skupine ROS Modul ponú- kame nasledovných špecifikáciach: º stupeň krytia: 54, resp