Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 38 z 228Poznámky redaktora
K1.1 v1.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín 187 127 305 190 106 max 187 127 305 190 106 max 187 127 305 190 106 max ROS 1601 D 16 16 16 16 ROS-I 1600 D 16 16 ROS 3200 D 32 32 32 32 ROS 1601 D 16 16 16 16 ROS-I 1601 D 16 16 ROS 3201 D 32 32 32 32 ROS 1602 D 16 16 16 ROS-I 1602 D 16 32 ROS 1603 D 16 16 16 ROS-I 1603 D 32 16 ROS 1605 D 16 16 ROS-I 3200 D 32 32 ROS 1607 D 16 16 ROS-I 3201 D 32 32 3p domová 3p 16A 4p 16A 4p 32A 5p 16A 5p 32A Zásuvkové rozvodnice ROS D Rozvodnica ROS 16yy 32yy D ROS držiakom neistené 44 ROS-I držiakom istené 44 ROS 1600 D ROS-I 1600 D ROS 3200 D ROS 1603 D ROS-I 1603 D ROS 1602 D ROS-I 1602 D ROS 1601 D ROS-I 1601 D ROS 3201 D ROS 1607 D ROS-I 3201 D ROS 1605 D ROS-I 3200