Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 37 z 228Poznámky redaktora
ROS-I.. ROS-FI 3202/C 2 trojfáz.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Počet zásuviek 54 Počet ističov Počet prÚdových chráničov Typ DOMOVÉ PRIEMYSELNÉ VYHOTOVENIE 250V 230V 400V POLOVÉ POLOVÉ 16A 16A 16A 32A C16/1 C16/3 C32/3 3P+PE 3P+N+PE ROZVODNICE NEISTENÉ 4 ROS 1600 ROS 1601 2 ROS 1602 ROS 1603 4 ROS 1604 ROS 1605 4 ROS 1607 4 ROS 3200 ROS 3201 ROZVODNICE ISTENÉ 2 ROS-I 1600 ROS-I 1601 2 ROS-I 1602 ROS-I 1603 2 ROS-I 3200 ROS-I 3201 ROZVODNICE MOŽNOSŤOU ISTENIA OKIENKOM BEZ ISTIČOV) 2 ROS-I 1600 ROS-I 1601 A 2 ROS-I 1602 ROS-I 1603 A 2 ROS-I 3200 ROS-I 3201 A ROZVODNICE ISTENÉ CHRÁNIČOM ROS-FI 1600 MOŽNOSŤOU ISTENIA OKIENKOM BEZ ISTIČOV) 6 trojfáz.33 K1. ROS-FI 1602/C 2 trojfáz. chránič 1-fázový Prúd.1 v1. ROS-FI 3203 6 ROS-FI 1600 A ROS-I 1600 A 16 16 ROS-FI 1600/C ROS-FI 1600/C ROS-I 1601 A 16 16 ROS-FI 1602/C 16 ROS-I 1602 A 16 32 ROS-FI 1603 16 ROS-I 1603 A 32 16 ROS-FI 3202/C 32 ROS-I 3200 A 32 32 ROS-FI 3203 32 ROS-I 3201 A 32 32 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C Prúd. chránič 3-fázový 16A istič 1-fázový C Zásuvkové rozvodnice ROS Podľa požiadavky užívateľa možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie. ROS-FI 1603 2 jednofáz. ROS-FI 1600/C 2 jednofáz. C cez prúdový chránič zapojené len zásuvky 250 (VZ 16)..A možnosťou istenia okienkom bez ističov) 44 ROS-FI istené chráničom /ROS-FI 1600 možnosťou istenia okienkom bez ističov) 44 ROS-I 1600 A ROS-FI 1600/C ROS-FI 1600 A ROS-I 1603 A ROS-FI 3202/C ROS-I 1602 A ROS-FI 1603 ROS-I 1601 A ROS-FI 1602/C ROS-I 3201 A ROS-I 3200 A ROS-FI 3203