Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 36 z 228Poznámky redaktora
2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín 187 127 190 260 106 max 187 127 190 260 106 max 187 127 190 260 106 max 16 16 16 16 ROS 1600 ROS-I 1600 16 16 ROS 1607 16 16 16 16 16 16 ROS 1601 ROS-I 1601 16 16 ROS 3200 32 32 32 32 16 16 16 ROS 1602 ROS-I 1602 16 32 ROS 3201 32 32 32 32 16 16 16 ROS 1603 ROS-I 1603 32 16 ROS 1604 16 16 ROS-I 3200 32 32 ROS 1605 16 16 ROS-I 3201 32 32 3p domová 16A 4p 32A 5p 16A 5p 32A Zásuvkové rozvodnice ROS Rozvodnica ROS 16yy, 32yy vhodná pripojenie trojfázových jednofázových elektrických spotrebičov. Uvedené typy rozvodníc bez držiaka určené len ako súčasť pevného rozvodu, držiakom ako súčasť pohyblivého rozvodu. 5 mm2 , prívodný kábel musí istiť hodnotu menovitého prúdu rozvodnice uvede- ného štítku. º stupeň krytia: 44 º menovitý prúd: 16A, 32A º menovité pracovné napätie: 400V~, 250V~, 50Hz º mechanická odolnosť samotnej škatule: 10 ROS neistené 44 ROS-I istené 44 ROS 1600 ROS-I 1600 ROS 1607 ROS 1603 ROS-I 1603 ROS 1602 ROS-I 1602 ROS 3201 ROS 1601 ROS-I 1601 ROS 3200 ROS 1605 ROS-I 3201 ROS 1604 ROS-I 3200 3p 16A .K1.1 v1. Prívodná svorkovnica dimenzovaná prívod káblom max