Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 35 z 228Poznámky redaktora
Príznak „/A“ Rozvodnica bez istiacich prvkov, avšak plne vybavená vodičmi pripra- venými pre pripojenie istiacich prvkov podľa doporučenej priloženej schémy zapojenia. Zásuvkové vývody nie samostatne vyvedené pre pripojenie istiacemu prvku, slučkované. Príklady zákazkových rozvodníc: Príznak „A“ Istená zásuvková rozvodnica bez istiacich prvkov pripravenými vo- dičmi pre pripojenie istiacich prvkov podľa doporučenej priloženej schémy zapojenia. Podľa požiadavky užívateľa možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie. ROS A ROP 2xVZ ROS -01 A Príklad označenia – neistená P Praktik PG Praktik krytím 67 - istená - istená chránič 16, menovitý prúd 16A, 32A číslo kombinácie osadenia A možnosťou istenia (bez ističov) D držiakom D/A držiakom smožnosťou istenia (bez ističov) Príklad označenia ROP, VZS– typ 16, menovitý prúd 16A, 32A 4,5 4-pól, 5-pól číslo kombinácie osadenia VZ počet 16 Príklad označenia 4, 5-6, 11, počet modulov x neistená I istená FI istená chránič V vypínačom číslo kombinácie osadenia EM elektromerom /A možnosťou istenia (bez ističov) Kľúč značenia pre ROS 16yy, 32yy ROS P Kľúč značenia pre ROP VZS Kľúč značenia pre ROS 5-6, 11, 13 ROS M13 -035 Príklad označenia M modulov M modulov M modulov M modulov x neistená I istená FI istená chránič EM elektromerom číslo kombinácie osadenia Kľúč značenia pre ROS Modul dolný kubín . Zásuvkové vývody slučkované. Zásuvkové vývody samostatne vyvedené pre pripo- jenie istiacim prvkom taktiež mostíkom (bez slučkovania, rozdiel oproti ROS-I 16xx 32xx A). Istiace prvky musia použiť. Zákazník istiaci prvok ale nemusí použiť, prívodný kábel pripojí priamo prívodnej svorkovnice.2 Zásuvkové rozvodnice bubny Individuálne konfigurácie zásuvkových rozvodníc Individuálne konfigurácie zásuvkových rozvodníc Okrem uvedených rozvodníc katalógu, ktoré najviac využívajú praxi firma SEZ dodáva zákazkové ROS-ky.1 v1. Príznak „/x“ Zásuvková rozvodnica bez istiaceho prvku pripravenými vodičmi pre pripojenie istiaceho prvku (jedného) konkrétnej značky podľa preferencie zákazníka. Istiace prvky musia použiť.31 K1