Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 39 z 228Poznámky redaktora
. ROS-FI 3203 D 6 ROS-FI 1600 D/A ROS-I 1600 D/A 16 16 ROS-FI 1600 D/C ROS-FI 1600 D/C ROS-I 1601 D/A 16 16 ROS-FI 1602 D/C 16 ROS-I 1602 D/A 16 32 ROS-FI 1603 D 16 ROS-I 1603 D/A 32 16 ROS-FI 3202 D/C 32 ROS-I 3200 D/A 32 32 ROS-FI 3203 D 32 ROS-I 3201 D/A 32 32 16A istič 3-fázový C 32A istič 3-fázový C Prúd.35 K1. C cez prúdový chránič zapojené len zásuvky 250 (VZ 16). ROS-FI 3202 D/C 2 trojfáz.A možnosťou istenia okienkom bez ističov) 44 ROS-FI držiakom istené chráničom /ROS-FI 1600 držiakom možnosťou istenia 44 ROS-I 1600 D/A ROS-FI 1600 D/C ROS-FI 1600 D/A ROS-I 1603 D/A ROS-FI 3202 D/C ROS-I 1602 D/A ROS-FI 1603 D ROS-I 1601 D/A ROS-FI 1602 D/C ROS-I 3201 D/A ROS-I 3200 D/A ROS-FI 3203 D Podľa požiadavky užívateľa možné dodať akékoľvek ďalšie prípustné kombinácie. chránič 3-fázový 16A istič 1-fázový C Zásuvkové rozvodnice ROS D ROS-I držiakom.1 v1. ROS-FI 1602 D/C 2 trojfáz. ROS-FI 1600 D/C 2 jednofáz.2 Zásuvkové rozvodnice bubny dolný kubín Počet zásuviek 54 Počet ističov Počet prÚdových chráničov Typ DOMOVÉ PRIEMYSELNÉ VYHOTOVENIE 250V 230V 400V POLOVÉ POLOVÉ 16A 16A 16A 32A C16/1 C16/3 C32/3 3P+PE 3P+N+PE ROZVODNICE NEISTENÉ 4 ROS 1600 ROS 1601 D 2 ROS 1602 ROS 1603 D 4 ROS 1605 D 4 ROS 1607 D 4 ROS 3200 ROS 3201 D ROZVODNICE ISTENÉ 2 ROS-I 1600 ROS-I 1601 D 2 ROS-I 1602 ROS-I 1603 D 2 ROS-I 3200 ROS-I 3201 D ROZVODNICE MOŽNOSŤOU ISTENIA OKIENKOM BEZ ISTIČOV) 2 ROS-I 1600 D/A ROS-I 1601 D/A 2 ROS-I 1602 D/A ROS-I 1603 D/A 2 ROS-I 3200 D/A ROS-I 3201 D/A ROZVODNICE ISTENÉ CHRÁNIČOM ROS-FI 1600D/A MOŽNOSŤOU ISTENIA OKIENKOM BEZ ISTIČOV) 6 trojfáz. chránič 1-fázový Prúd.. ROS-FI 1603 D 2 jednofáz.