Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 193 z 228Poznámky redaktora
0 Koncové spínače 11 12 23 24 3 5 0 11-12 23-24 7 mm KS 10-01 15 16 23 24 KS 10-02 11 12 23 24 3 5 0 11-12 23-24 7 mm KS 10-04 15 16 23 24 KS 10-05 Za 3.1 KS 10-06 48 ø5 10 31 26 46 ø5 10 31 26 56 ø5 10 22,5 31 26 54 ø5 10 22,5 31 26 Spínacie jednotky pre KS-10 Nútené rozopnutie Vstavaná jednotka závislým ovládaním 10-0x Vstavaná jednotka okamihová 10-03 Samostatná jednotka so závislým ovládaním 10-04,10-05 Samostatná jednotka okamihová 10-06 Spínacie jednotky dolný kubín dolný kubín .1 KS 10-03 Za 3.60 mm 60 mm 189 K6 v1