Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 192 z 228Poznámky redaktora
Spôsob ovládania Pri použití pohonov čap kladkou, páka kladkou, tyč nastaviteľná páka kladkou možné otočiť celý pohon štyroch rôznych polôh vždy 90°(obr. obr. Dosahuje to natočením polozostavy výliskov pohone podľa obr. ≥ 20 α ≥ 20 30 mm 40 mm 80 mm α 7 max. ≥ 20 α ≥ 20 60 mm 8 mm 30 mm 40 mm 80 mm α 7 max. hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prú- dom.1).188 v1. Smerový pohon spínačov 4x, 5x a umožňuje nastaviť ovládanie spínania sprava doľava, obojstranne alebo zľava doprava. ≥ 20 α ≥ 20 30 mm 40 mm 80 mm Upevňovacie otvory α 7 max. Kryty KS10 kovové, teda ide spotrebič trie- dyI.0 Koncové spínače α 7 max. Bežne dodávané obojstranným ovládaním. Pri prestavovaní smeru ovládania podľa predchádzajúcich obrázkov upozorňujeme nutnosť odskúšania ply- nulého chodu prestaveného ovládacieho mechanizmu. prípade oxidácie čapu doporučuje- me jemne premazať silikónovým olejom sprejom. Typ KS10-8x riešený ťahom lanka ovládací člen. Taktiež potrebné utesniť vstupný kábel tak, aby bolo dodržané krytie IP66. ≥ 20 α ≥ 20 60 mm 30 mm 40 mm 80 mm 9 0 ˚ Pokyny inštaláciu, prevádzku údržbu koncových spínačov 10 Inštalácia Upevňovacie otvory pre KS–podľa rozmerového ná- kresu. Pri inštalácii potrebné pripojiť ochrannej svorky ochranný vodič. Pri ovládaní pohonný čap (KS 1x), čap II (KS 2x) čap kladkou (KS 3x) nábehová rýchlosť ovládacieho zariadenia: Vmin = 0,005 ms-1 ; Vmax = ms-1 α 20÷30°; Vmin = 0,005 ms-1 ; Vmax = 0,5 ms-1 Pri pohonoch páka kladkou (KS 4x), nastavi- teľná páka kladkou (KS 7x) nábehová rých- losť ovládacieho zariadenia: a 45°; Vmin = 0,005 ms-1 Vmax = 1,5 ms-1 Pre pohon páka tyčou (KS 5x) ovládacia rýchlosť: Vmin = 0,005 ms-1 ; Vmax = 1,5 ms-1 Pre pohon pružným nástavcom (KS 6x) ovlá- dacia rýchlosť: Vmin = 0,005 ms-1 ; Vmax = 1,0 ms-1 V katalógu značené spínacie vzdialenosti uhly v tolerancii %. Váha ovládacieho lanka, ktoré ovplyvňuje ovládací člen KS10-8x, nesmie byť väčšia ako 1,5 kg, aby bola za- bezpečená spoľahlivá funkcia spínača. Je potrebné, aby nedošlo znečisteniu ovládacieho mechanizmu natoľko, aby nečistota bránila jeho ply- nulému chodu. Údržba počas prevádzky KS10 nepotrebujú počas prevádzky zvláštnu údržbu. Me- novitý prierez vodičov pripojovacích svoriek 1,5mm2 .1 obr.2 Kovové koncové spínače série KS-10 dolný kubín . 2