Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 191 z 228Poznámky redaktora
107 500V; 1A: 1..105 1..106 5..105 5.106 2.107 3.107 trvanlivosť (počet zapnutí) Spínacia jednotka 1: neokamihová 2: neokamihová presahom 3: okamihová núteným rozopnutím Spínacia hlava 0: samostatná spínacia jednotka 1: spínacia hlava čapom Ø7mm 2: spínacia hlava čapom Ø12mm 3: spínacia hlava čapom kladkou 4: spínacia hlava pákou kladkou 5: spínacia hlava pákou tyčou 6: spínacia hlava pružným nástavcom 7: spínacia hlava nastaviteľnou pákou kladkou 8: spínacia hlava ovládaná lankom Kľúč označenia Závislosť elektrickej životnosti okamihovej spínacej jednotky pracovnom prúde Ie okamihová jednotka K 1 K x Kovové koncové spínače série KS-10 dolný kubín ..105 24V; 10A: Jednosmerné vypínanie DC-13 48V/10A; ms 110V/1,5A; ms 220V/0,65A; ms 0 1 2 3 5 Ie (A) 4 1. 85°C Klimatická odolnosť Prostredie normálne 17 Inštalačná poloha Povolené všetky polohy Odolnosť voči nárazu (podľa 60068-2-27) 7g* bez zmeny polohe kontaktov Odolnosť voči vibráciám (podľa 60068-2-6) bez zmeny polohe kontaktov Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom (podľa 61140) trieda Stupeň ochrany krytom (podľa 60529) 66* * Minimálna ovládacia rýchlosť 0,005m/s * g gravitačné zrýchlenie ** Krytie 10-0x (nechránené prevedenie) stupeň ochrany IP00 Elektrické údaje Menovité pracovné napätie 500V~, 220V= Menovitý pracovný prúd podľa kategórie použitia Ie/AC-15 (podľa 60947-5-1) 240V~ 3A Ie/DC-13 (podľa 60947-5-1) 220V= 0,65A Menovité izolačné napätie (podľa 60947-1) 500V~ Menovité impulzné výdržné napätie Uimp 2,5kV Dohodnutý tepelný prúd voľnom priestore Ith 10A Stupeň znečistenia 3 Ochrana proti skratu Ue<500V~ poistky typu (gl) 10A Podmienený skratový prúd 1000A Mechanická životnosť 3.107 cyklov Elektrická životnosť (podľa 60947-5-1) AC-15 (platí pre jednotky 01, 02) 500V; 0,1A: 3.107 500V; 4A: 2.187 K6 v1.106 1.0 Koncové spínače Všeobecné technické údaje Normy Zariadenia zhodujú európskou normou 60947-5-1.105 400V; 5A: 1.107 500V; 0,5A: 1,5. Teplota okolia blízkosti zariadenia počas prevádzky .107 2