Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 194 z 228Poznámky redaktora
1 KS 10-13 11 12 23 24 KS 10-41 15 16 23 24 KS 10-42 Za 36° KS 10-43 16 102 60 30 ø7 40 39 16 5 135 60 53 ø18 40 39 62 8 137 60 54 ø22 40 39 16 117 60 45 ø12 40 39 Kovové spínače šírka Nútené rozopnutie Koncový spínač čapom Ø12 10-2x Koncový spínač čapom kladkou 10-3x Koncový spínač pákou kladkou 10-4x Koncový spínač čapom 10-1x 2 dolný kubín .0 Koncové spínače 11 12 23 24 KS 10-21 15 16 23 24 KS 10-22 Za 3.190 v1.6 KS 10-33 11 12 23 24 3 5 0 11-12 23-24 7 mm KS 10-11 15 16 23 24 KS 10-12 Za 3.1 KS 10-23 11 12 23 24 KS 10-31 15 16 23 24 KS 10-32 Za 5