Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 186 z 228Poznámky redaktora
41 dolný kubín predpätie aktivácie 55N, spodná vypínacia sila 37N, vrchná vypínacia sila 87N .182 v1. Plastové bezpečnostné spínače 65 Kovové bezpečnostné spínače 66 Nútené rozopnutie KSAP3R11-y Koncový bezpečnostný spínač s resetom KSAP3Rx-y KSAP3R13-y KSAP3R31-y KSAP3R32-y KSAP3R41-y º plastové telo; º 65; º hlavy: R11 oceľový čap resetom R13 oceľový čap nylónovou kladkou resetom R31 oceľový čap nylónovou kladkou resetom R32 oceľový čap nylónovou kladkou resetom R41 páka nylónovou kladkou resetom KSAP3Rx-y dodávané bez vývodky Pg11 prepínacia sila 50N, vypínacia sila 80N predpätie aktivácie 55N, spodná vypínacia sila 37N, vrchná vypínacia sila 87N Plastové koncové bezpečnostné spínače resetom 65 KSSM3K96-y bez resetu KSSM3K98-y s resetom Kovové koncové bezpečnostné spínače ovládané ťahom IP66 Obrázky platia pre typy KSSM3K96-y KSSM3K98-y Princíp nastavenia viď. 3mmax. 15mmax. 3mmax. 3mmax. str. 3mmax. 3mmax.0 Koncové spínače ZapoJenie Typ ZapoJenie Typ ZapoJenie Typ ZapoJenie Typ ZapoJenie Typ ZapoJenie Typ Zapojenie Typ KSAP3R11 -Z11 KSAP3R11 -Z02 KSAP3R11 -X11 KSAP3R11 -W02 KSAP3R31 -Z11 KSAP3R31 -Z02 KSAP3R31 -X11 KSAP3R31 -W02 KSAP3R13 -Z11 KSAP3R13 -Z02 KSAP3R13 -X11 KSAP3R13 -W02 KSAP3R41 -Z11 KSAP3R41 -Z02 KSAP3R41 -X11 KSAP3R41 -W02 KSAP3R32 -Z11 KSAP3R32 -Z02 KSAP3R32 -X11 KSAP3R32 -W02 KSSM3K98 -Z11 KSSM3K98 -Z02 KSSM3K98 -X11 KSSM3K98 -Y11 KSSM3K98 -W02 KSSM3K96 -Z11 KSSM3K96 -Z02 KSSM3K96 -X11 KSSM3K96 -Y11 KSSM3K96 -W02 30,3 20 22 O 4 4 55 6mmax