Výrobní portfólio SEZ Dolný Kubín

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: SEZ-CZ s.r.o.

Strana 185 z 228Poznámky redaktora
181 K6 v1.0 Koncové spínače ZapoJenie Typ ZapoJenie Typ ZapoJenie Typ ZapoJenie Typ KSSP3K120 -Z11 KSSP3K120 -Z02 KSSP3K120 -X11 KSSP3K120 -Y11 KSSP3K120 -W02 KSSP3K20 -Z11 KSSP3K20 -Z02 KSSP3K20 -X11 KSSP3K20 -Y11 KSSP3K20 -W02 KSSP3K61 -Z11 KSSP3K61 -Z02 KSSP3K61 -X11 KSSP3K61 -Y11 KSSP3K61 -W02 KSSP3K72 -Z11 KSSP3K72 -Z02 KSSP3K72 -X11 KSSP3K72 -Y11 KSSP3K72 -W02 4 53 O 4 30,3 20 22 Pg13,5 Pg11 M16x1,5 M20x1,5 15 24,5 12,5 30 Koncový bezpečnostný spínač KSSP3Kx-y KSSP3K20-y KSSP3K120-y KSSP3K72-y KSSP3K61-y súčasťou dodávky kľúč súčasťou dodávky kľúč 15 º plastové telo; º 65; º hlavy: K20 90° nastaviteľná hlava K120 úplne nastaviteľná hlava K72 bočným nerezovým čapom K61 pozinkovanou lomenou pákou KSSP3Kx-y dodávané bez vývodky Pg11 AP, SP Kľúče pre bezpečnostné spínače KSSP3K20-y KSSP3K120-y Plastové bezpečnostné spínače Nútené rozopnutie Rohový kľúč Rovný kľúč Rohový kľúč úzky Rovný kľúč úzky Odpružený rohový kľúč Odpružený rovný kľúč Nastaviteľný kľúč Kľúč Kľúč Kľúč Kľúč Kľúč Kľúč Kľúč 19 dolný kubín